Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

04/03/2024

03/03/2024

02/03/2024

Οἱ ἀκολουθίες στήν ἐκκλησία ἔχουν μιάν ἄλλη δυναμική:

σέ εἰσάγουν στή γνώση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Θεοῦ ἤρεμα, ἁπλά,

χωρίς «θαῦμα» που ἐνδεχομένως νά συντρίψει τήν ἐλευθερία.

Subscribe to Email