Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

14/07/2024

13/07/2024

12/07/2024

Ἡ πίστη «τῶν πατέρων ἡμῶν» δέν εἶναι μία ἀφηρημένη πίστη ἤ μία ἰδεολογία.

Στηρίζεται στή ζωντανή ἐμπειρία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, γι’ αὐτό καί ἀληθινή, βέβαιη.

Στήν ἐποχή τῆς λογικῆς, βέβαια, ἡ πίστη αὐτή ὑποτιμήθηκε, ἀπορρίφθηκε.

Κι ἔμεινε ὁ ἄνθρωπος μόνος, νά παλεύει μέ τόν ἑαυτό του καί τόν κόσμο του καί ν’ ἀργοπεθαίνει.

Subscribe to Email