Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

23/04/2024

22/04/2024

21/04/2024

 Ὅσο καθορίζουμε τοῦ Θεοῦ τό πότε καί πῶς θά μᾶς συναντήσει,

τόσο ἐκεῖνος θά ξεμακραίνει καί ’μεῖς θά βιώνουμε τή μοναξιά μας.

Ἀλοίμονον ἄν Τόν ἀντικαταστήσουμε μέ φαντάσματα...

Subscribe to Email