Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

22/06/2024

21/06/2024

20/06/2024

Τό «Σάββατο τῶν κεκοιμημένων», πού ἀρχίζει μέ τόν Ἑσπερίνο τήν Παρασκευή,

μᾶς τονίζει τή δυναμική τῆς προσευχῆς μας γιά ὅσους ἔφυγαν ἀπ’αὐτό τόν κόσμο,

ἀλλά καί τήν ἐπικείμενη ἀναχώρησή μας.

Εὐλογημένοι ὅσοι ἑτοιμάζονται μέ ὅσα ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει,

ὥστε νά μπορέσουν νά καταταγοῦν ἐν χώρᾳ ζώντων μέ τό χορό τῶν ἀπ’αἰῶνος ἁγίων.

π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Οι υπερβολικές ενοχές, για τα όποια αμαρτήματά μας,

δείχνει την υπερηφάνεια που ελλοχεύει μέσα μας.

Οι καθόλου, βέβαια, πώρωση της καρδιάς και σκληρότητα.

Το ζητούμενο δεν είναι το μέγεθος των ενοχών,

αφού αυτές είναι ψυχολογικό κι όχι πνευματικό φαινόμενο.

Η μετάνοια δηλαδή στον άνθρωπο δεν πηγάζει από το βάρος των ενοχών του,

αλλά από την επιθυμία του να φτιάξει τη διασαλευθείσα σχέση του με το Θεό.

Αυτό θα φέρει τη χαμένη χαρά και την ειρήνη ως «καρπούς μετανοίας».

Subscribe to Email