Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Θα έρθει μια ώρα που όλες μας οι δοκιμασίες και οι συμφορές θα εξαφανιστούν στο παρελθόν. Τότε θα δούμε ότι οι πιο οδυνηρές περίοδοι της ζωής μας ήταν οι πιο καρποφόρες και θα μας συνοδεύουν πέρα από τα όρια αυτού του κόσμου για να γίνουν τα θεμέλια της βασιλείας τα «μη σαλευόμενα» (Εβρ. 12,24).

Subscribe to Email