Αρχιεπ. Βασιλείου Κριβοσέϊν

Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος πίστευε πως η πιο επικίνδυνη αίρεση ήταν να νομίζει κανείς πως η Εκκλησία δεν έχει στο κάθε παρόν την ίδια  πληρότητα χαρισμάτων, που είχε στους παλαιούς καιρούς.

 

Subscribe to Email