Αγίου Νεκταρίου

Τον μεμψίμοιρο, τίποτα δεν τον ευχαριστεί, τίποτα δεν τον ικανοποιεί και από τα χείλη του δεν βγαίνει η λέξη ευχαριστώ. Ο μεμψίμοιρος άνθρωπος είναι αχάριστος και άθλιος.

Subscribe to Email