Αγίου Ειρηναίου

Η δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου είναι η όρασις του Θεού.

Subscribe to Email