Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Δεν είναι δυνατόν να γίνει κανείς καλός με τη βία. Εκείνος που έγινε καλός με την καταπίεση δεν θα μείνει πάντοτε καλός αλλά μόλις απαλλαγεί από τον καταναγκασμό, θα επιστρέψει στις κακές του συνήθειες. Αντιθέτως εκείνος που παιδαγωγείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει καλός με την ελεύθερη απόφασή του, αφού θα γίνει καλός, θα μείνει στο καλό αμετακίνητος.

Subscribe to Email