Αγίου Σιλουανού

Τόν Θεό μπορεῖ νά τόν ἀναζητᾶ μόνον ἐκεῖνος πού Τόν γνώρισε καί ὕστερα Τόν ἔχασε. Κάθε ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ προϋποθέτει κάποια γεύση Του.

Subscribe to Email