Αγίου Βαρσανούφιου

Όταν κάποιος ζητά από τους Πατέρες να προσευχηθούν υπέρ αυτού ἠ να του δώσει ο Θεός βοήθεια, τότε πληθύνονται σε αυτόν οι θλίψεις και οι πειρασμοί, για να δοκιμαστεί.

 

Subscribe to Email