Άρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη

Η καλύτερη αναγνώρισις των ιχνών του Θεού, η ανακάλυψίς του, γίνεται τη νύχτα.

Subscribe to Email