Αγίου Σιλουανού

Για να κρατήσεις τη νοερά προσευχή, πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε προσβάλλουν και να προσεύχεσαι γι’ αυτούς, ωσότου η ψυχή σου ειρηνεύσει μ’ αυτούς˙ και τότε θα σου δώσει ο Κύριος την αδιάλειπτη προσευχή, γιατί η χάρη της προσευχής δίδεται σε όποιον προσεύχεται για του άλλους.

Subscribe to Email