Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

Ο Κύριος είναι ο ελεήμων Δημιουργός και λυπάται τους πάντες. Ο Κύριος σπλαχνίζεται όλους τους αμαρτωλούς, όπως η μητέρα λυπάται τα τέκνα της, ακόμη και όταν ακολουθούν τον κακό δρόμο. Όπου δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, εκεί δεν υπάρχει πνεύμα Κυρίου.

Subscribe to Email