Οσίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Οι νόμοι, τα τυπικά, οι κανόνες μπορούν να βοηθήσουν στην αρχή, αλλά έπειτα αναχαιτίζουν την πρόοδο. Για κάθε νόμο υπάρχει τέλος. Ο σκοπός όμως κάθε ανθρώπου, της εικόνος του Θεού, υπερβαίνει κάθε όριο.

Subscribe to Email