Γερόντισσας Γαβριηλίας

Κανένας μας, παρ’ όλη την αγάπη, δεν μπορεί να αλλάξει τον άλλον, ούτε να τον συμβουλέψει, ούτε να τον επηρεάσει... Μόνο μέσω της Προσευχής μπορούμε να βοηθήσουμε.

Subscribe to Email