Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιαννακόπουλου

Μη πικραίνεσθε για τα λάθη σας. Μην απογοητεύεσθε. Μην απελπίζεσθε. Μόνο να φροντίζετε να μετανοείτε. Ό Θεός δύο πράγματα κοιτάζει: τι αγώνα εκάμαμε πριν πέσωμε, να μην πέσωμε· και πό­σο μετανοιώσαμε μετά.
Και να το ξέρετε. Δεν προάγονται μόνο οι αριστούχοι μαθητές. Την τάξη την περνάνε και εκείνοι πού παίρνουν την βάση! Λοιπόν, ξεκινάμε από την βά­ση. Και αγωνιζόμαστε για το άριστα!

Subscribe to Email