Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

Πιστεύετε, αδελφοί, ότι εάν συμβεί σε κάποιο να πεθαίνει ενώπιον του πνευματικού, και πει στον πνευματικόν:

  • «Πάτερ άγιε, ευλόγησέ με να δω τον Κύριον στη Βασιλεία των Ουρανών»,

και απαντήση ο πνευματικός:

  • «Πορεύου, τέκνον, και βλέπε τον Κύριον»,

θα γίνη σ’ αυτόν κατά την ευλογίαν του πνευματικού, διότι το Πνεύμα το Άγιον και στον ουρανό και στη γη είναι το ίδιο.

Subscribe to Email