Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικώς συγγενή με τον Θεό σε τέτοιο σημείο, που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: Πατέρα!

Subscribe to Email