Αγ. Ιωάννη –μαθητή του Αγ. Βαρσανουφίου

Το να επικαλείσαι αδιάλειπτα τον Θεόν είναι φάρμακο, που εξαφανίζει όχι μόνο όλα τα πάθη, αλλά και αυτή την πράξη του πάθους. Διότι καθώς μας δίνει ο γιατρός το φάρμακο, είτε έμπλαστρο βάζει επάνω στο τραύμα του ασθενούς και επενεργεί, χωρίς να ξέρει ο άρρωστος τον τρόπο, έτσι και το όνομα του Θεού, όταν το επικαλούμεθα εξαφανίζει όλα τα πάθη και χωρίς να γνωρίζουμε εμείς τον τρόπο που γίνεται αυτό.

 

 

Subscribe to Email