Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας:

  • Ο πρώτος, να μην αμαρτάνουμε.
  • Ο δεύτερος, να δείχνουμε ειλικρινή μετάνοια.
  • Ο τρίτος, αν δεν μετανοήσουμε πραγματικά, να υπομείνουμε τις συμφορές που θα μας βρουν.
Subscribe to Email