Αββά Αλωνίου

Αν δεν πει ο άνθρωπος στον εαυτό του «μόνο εγώ και ο Θεός υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο», δεν θα βρει ανάπαυση.

Subscribe to Email