Έλεγαν για τον Αββά Σισώη, ότι, εκεί οπού καθόταν, φώναξε δυνατά:

  • Ω ταλαιπωρία!

Του λέγει ο μαθητής του:

  • Τι έχεις, πάτερ;

 Και του απαντά ο γέρων:

  • Έναν άνθρωπο ζητώ να μιλήσω και δεν βρίσκω.
Subscribe to Email