Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

Νά πιστεύεις ὅτι ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, γιά τίς ἁμαρτίες μας κατέβηκε στή γῆ, πῆρε τήν ἴδια μέ μᾶς σάρκα καί γεννήθηκε ἀπό τήν Ἁγία Παρθένο καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Δέν ἔγινε ἄνθρωπος κατά τό φαινόμενο ἤ κατά φαντασία, ἀλλά στήν πραγματικότητα. Οὔτε ἔγινε ἄνθρωπος, περνώντας ἀπό τήν Παρθένο, σάν νά ἦταν Ἐκείνη κάποιος σωλήνας, ἀλλά ἔλαβε σάρκα ἀπό Αὐτήν καί γαλακτοτροφήθηκε ἀληθινά. Ἔφαγε καί ἤπιε, ὅπως ἐμεῖς, ἀληθινά. Γιατί, ἄν ἦταν κατά φαντασία ἡ ἐνανθρώπηση, θά ἦταν κατά φαντασία ἡ σωτηρία. Ὁ Χριστός ἔχει δυό φύσεις. Ἐξωτερικά φαινόταν σάν ἁπλός ἄνθρωπος, κάτω ὅμως ἀπό αὐτή τή φαινομενική ἁπλότητα καλυπτόταν ἡ θεότητα. Ἔτρωγε ἀληθινά, ὅπως κάθε ἄνθρωπος, ὅπως ὅλοι ἐμεῖς, γιατί εἶχε τίς ἀνάγκες τῆς σάρκας, ὅπως καί ἐμεῖς. Ὡς Θεός ὅμως, ἔθρεψε μέ πέντε ψωμιά τούς πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους. Πέθανε ἀληθινά ὡς ἄνθρωπος, ἀνέστησε ὅμως ὡς Θεός τό νεκρό πού εἶχε τέσσερις μέρες πεθαμένος. Κοιμήθηκε ἀληθινά στό πλοῖο ὡς ἄνθρωπος  καί περπάτησε πάνω στά κύματα ὡς Θεός.

 

 

 

Subscribe to Email