Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ

Ο Κύριος ζητά μια καρδιά πλημμυρισμένη από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον μας. Μια τέτοια καρδιά είναι ο θρόνος στον οποίο Εκείνος αρέσκεται να αναπαύεται και στον οποίο εμφανίζεται στην πληρότητα της ουράνιας δόξας Του.

Subscribe to Email