Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

Αν είμασταν απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα μας έδειχνε τον παράδεισο, θα Τον βλέπαμε μέσα στη δόξα των Χερουβείμ και των Σεραφείμ και όλων των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί και γι’ αυτό βασανίζουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους, όσοι ζουν μαζί μας.

 

Subscribe to Email