Ἁγίου  Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

Ἐκεῖνος πού ἀλλάζει διάθεση ἀπέναντι τῶν ἀνθρώπων ἀναλόγως τῶν χαρακτήρων των, ἀκόμη δέν ἀπόκτησε τήν τελείαν ἀγάπην. Καί ἄλλον μέν νά ἀγαπάει, ἄλλον δέ νά μισεῖ, ἤ τόν αὐτόν ἄνθρωπο, πότε νά ἀγαπάει καί πότε νά μισεῖ, γιά τίς αὐτές αἰτίες.

Subscribe to Email