Ἅγιοι εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν ὀρθή πίστη καί ζωή. Κι ἄν ἀκόμα δέν κάνουν θαύματα, κι ἄν ἀκόμα δέ διώχνουν δαιμόνια, εἶναι ἅγιοι.

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

 

 

Subscribe to Email