Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού

  • Προσευχή είναι το κύριο μέσο που ενώνει όλα τα λογικά όντα με το δημιουργό τους Θεό. Αυτή θα είναι και μετά την παλιγγενεσία το μόνιμό τους έργο και καθήκον.
  • Προσευχή είναι η άμεση επαφή και η διαρκής επικοινωνία αγγέλων και ανθρώπων με το Θεό.
  • Προσευχή είναι η έξοδός μας από τον πήλινο κλοιό μας προς το χώρο της απεραντοσύνης.
  • Προσευχή είναι το μέσο, που μας μεταφέρει έξω από τους ευτελείς μας περιορισμούς στην αίσθηση του απέραντου και του υπερφυσικού.

 

Subscribe to Email