Ἡ ψυχική ὑγεία δέν ἐπιτυγχάνεται στό χωρισμό ἀλλά στήν ἑνότητα, πού ἔχει τή δύναμη περισσότερο ἀπό κάθε τι ἄλλο νά μᾶς ἐξασφαλίζει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἄλλος τρόπος νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει παρά διά τοῦ πλησίον.

Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

Subscribe to Email