Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ μᾶς διδάσκει: Μισεῖτε τό κακό καί προσκολλάσθε εἰς τό καλόν. Μισεῖτε τό κακό, ἀλλά μή μισεῖτε τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος διαπράττει τό κακό, διότι αὐτός εἶναι ἀσθενής. Ἄν μπορεῖτε ἄς θεραπεύσετε τόν ἄρρωστο ἄνθρωπο, ἀλλά μή τόν σκοτώσετε μέ τό μίσος σας. Προσκολληθεῖτε στό καλό καί μόνο σ’ αὐτό, διότι τό καλό ἐκπηγάζει ἀπό τό Θεό καί Αὐτός εἶναι ἡ Κιβωτός κάθε καλοῦ.

 

Subscribe to Email