Αν στρέψεις τήν προσοχή σου στήν ἐσωτερική σου ζωή, οὕτως ὥστε νά μήν προσέχεις τί γίνεται γύρω σου, τότε δέ θά κρίνεις τούς ἄλλους.

Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα

Subscribe to Email