Ὁσίου Θεοφάνη τοῦ Ἐγκλείστου

 Ἐάν τό πρωί προσευχηθεῖτε ὅπως πρέπει, ὅλη ἡ μέρα σας θά εὐλογηθεῖ. Μήν ἀπελπίζεσθε γιά τίς προσπάθειες πού σᾶς φαίνονται ἄκαρπες. Θυμηθεῖτε πῶς μάθατε νά πλέκετε ἤ νά διαβάζετε ἤ νά γράφετε. Πόσους κόπους καταβάλλατε τότε. Τώρα ὅμως τά κάνετε ὅλα ἄνετα! Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί μέ τήν ψυχική σας καλλιέργεια. Πρός τό παρόν φαίνεται δύσκολο νά νικήσει κανείς τούς λογισμούς. Ἀργότερα, ὅμως, θά τούς διώχνει εὐκολότερα.

Subscribe to Email