Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Ὅταν κανείς εἶναι ψυχοπαθής καί κάνει ὑπακοή, τότε εἶναι ἰάσιμο τό πρόβλημα. Ἡ ἀθεράπευτη ψυχοπάθεια διακρίνεται ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς ὑπακοῆς.

 

Subscribe to Email