Γέροντος Παναῆ ἐκ Λύσης

Νά προσέξεις νά μείνεις στή θέση σου καί νά μήν ἀφήσεις νά εἰσχωρήσει μέσα σου ψυχρότητα ἤ ἀντιπάθεια, ἅμα σέ λυπήσει κάποιος καί σέ ταράξει, ἀκόμα καί ἄν ἔχεις δίκαιο. Τοῦτα εἶναι παθήματα πού γίνονται μαθήματα καί καταλαβαίνεις ἄν προοδεύεις στήν πνευματική ζωή. Μήν περιμένουμε λουκούμια... Ὁ χριστιανός μοιάζει μέ τόν μαθητή πού μελετᾶ καί δίνει ἐξετάσεις. Ἔ, δίχως νά δοκιμαστοῦμε... Τρέχω, τρέχω καί νομίζω ὅτι πάω καλά μόνος μου. Νά ἔρθουν καί ἄλλοι ἀγωνιστές, νά γίνουν ἀγῶνες, νά δοῦμε... Ὁ καλός χριστιανός στίς δοκιμασίες ἐξετάζεται.

Subscribe to Email