Γερόντισσας Φεβρωνίας, Ἱ. Μ. Θεοτόκου Πανωράματος

  • Ἡ ψυχή πού δέν ἔμαθε νά εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά τά πάντα, γιά τό κάθετι πού ὁ Θεός τῆς στέλνει καί τῆς ἐπιτρέπει, ἔχει χάσει τόν δρόμο της, ἔχει μπεῖ σέ λάθος δρόμο.

 

  • Ἡ ὁδός τῆς εὐχαριστίας καί τῆς εὐγνωμοσύνης εἶναι ἀπό τίς σύντομες ὁδούς πού ὁδηγοῦν κατευθείαν στόν Θεό.

 

  • Ἡ μεγαλύτερη λέπρα τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ αὐτοδικαίωση.

 

 

Subscribe to Email