Παναῆ τοῦ ἐκ Λύσης

Ὁ Χριστός εἶναι ἕτοιμος νά μᾶς βοηθήσει σέ ὅλα. Ἀρκεῖ νά μήν προβάλουμε ἐμπόδια, ὅπως τό φῶς πού τό κρύβουμε μέ τίς κουρτίνες. Ποῦ εἶναι ὁ Θεός; Γιά νά μήν φαίνεται, σημαίνει πώς κάτι βάλαμε μπροστά. Εἰσάξαμεν ἐναντία. Ἔπαυσεν ὁ Θεός! Ὁ Χριστός μᾶς ὑποσχέθηκε: «Ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Εἶναι μέσα μας ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ, ὅταν δέν εἶναι ὁ Χριστός, γίνεται χῶρος ὅπου εὔκολα ἐνεργεῖ ὁ σατανᾶς. Ὅταν ὅμως γίνει κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!... Μέ τίς παρακλήσεις, τούς ἁγιασμούς καί τή θεία Λειτουργία, ἡ καρδιά μας γίνεται «κατ’ οἶκον ἐκκλησία». Νοῦς καθαρός καί καρδιά καθαρή βλέπει τόν Θεό. Ἅμα ἐλευθερωθεῖ ἡ ψυχή ἀπό τά πάθη, ἔρχεται ὁ Θεός. Δέν ἔχουμε τίς αἰσθήσεις ὅλες ἀνοικτές, γι’ αὐτό γίνεται καταχνιά. Ὅπως στό ὁδήγημα πού ἔχει καταχνιά καί δυσκολεύεται ὁ ὁδηγός νά δεῖ.

Subscribe to Email