Μεγάλου Βασιλείου

Ὁ Θεός πού μᾶς ἔπλασε μᾶς ἔδωσε τήν χρήση τοῦ λόγου γιά νά φανερώνουμε ὁ ἕνας στόν ἄλλο τίς σκέψεις τῶν καρδιῶν καί νά μεταδίδουμε ὁ καθένας στόν πλησίον, λόγω τῆς κοινωνικότητας τῆς φύσεως, σάν ἀπό κάποια ταμεῖα, προσφέροντας τίς σκέψεις ἀπό τά κρυπτά τῆς καρδιᾶς.

Subscribe to Email