Πρέπει νά δεινοπαθήσεις γιά νά ἀποκτήσεις τήν εἰρήνη. Αὐτός πού θέλει νά εἶναι ἀρεστός στό Θεό ὀφείλει νά περάσει ἀπό δοκιμασίες.

Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

 

Ὁ Θεός δέν θέλει νά εἴμαστε ἀδρανεῖς καί γι’ αὐτό δέν κάνει τό πᾶν Αὐτός. Οὔτε ἀλαζόνες θέλει νά εἴμαστε, γι’ αὐτό δέν ἄφησε τό πᾶν σ’ ἐμᾶς.

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης

 

Πρέπει, χωρίς ἄλλο, ἐκεῖνος ὅπου ἔτυχε  τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι ἐλεήμων.

Ἅγ. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

 

Ὅταν εἴμαστε ἀνίκανοι νά ἀναρριχηθοῦμε στίς βουνοκορφές τῆς ἀρετῆς, ἐκεῖνο πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά κατεβοῦμε τουλάχιστον στό φαράγγι τῆς ταπεινώσεως.

Στάρετς Μακάριος

 

 

 

Subscribe to Email