Δημητρίου Λυκούδη

Πώς αλλάζουν οι καιροί και στο περασμα του χρόνου ξεχνιούνται και παραδόσεις και αγιαστικά παραδείγματα και όλη Πατερική Θεολογία της Εκκλησίας μας.

Παλαιότερα, όταν ανέκυπτε ένα εκκλησιαστικό ζήτημα, αλλά και για καθετί καθημερινό, οι Πατέρες δεν απαντούσαν άμεσα, δεν είχαν «λόγο για όλα». αλλά αποσύρονταν, ενήστευαν, προσεύχονταν και περίμεναν να «μιλήσει» ο Θεός.

Κάθε ζήτημα το έκαναν «θέμα προσευχής» και, τις περισσότερες φορές, ο Θεός απαντούσε και όλα τα ζητήματα, μικρά ή μεγάλα, έπαιρναν το δρόμο τους.

Ο Θεός να δώσει να μιμηθούμε αυτούς τους Πατέρες στη ζωή μας, ώστε να αγαπήσουμε την προσευχή και να αφεθούμε ολοκληρωτικά στη Θεία Αυτού Πρόνοια.

Πηγή: https://www.dogma.gr/dialogos/pos-allazoun-oi-kairoi/179739/

Subscribe to Email