Σάββα Αλεξάνδρου

Κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι λειτουργικές συνάξεις της Κυριακής είναι ουσιαστικά υπόμνηση της Ανάστασης του Χριστού και της φανέρωσής Του στους μαθητές Του. Είναι γνωστό πως ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές Του για πρώτη φορά κατά την Κυριακή ημέρα απόντος του Θωμά, και πάλι εμφανίστηκε σε αυτούς μετά από 8 μέρες, δηλαδή πάλι Κυριακή. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο σημειώνει: «εκείνας τας συνάξεις εικονίζει διηνεκώς η του Χριστού Εκκλησία, κατά Κυριακήν μάλιστα τας συνάξεις επιτελούσα».

Επίσης, ο άγιος Θεόδωρος ο Σαββαΐτης στα Εκατόν Ψυχωφελή Κεφάλαια, δίνοντας το στίγμα του τρόπου εορτασμού, όχι μόνο του Πάσχα, αλλά και όλων των εορτών, σχολιάζει: «Ουκ εν οινοποσίαις τας εορτάς χρη εκτελείν∙ αλλ’ ανακαινίσει νοός και ψυχής καθαρότητι». Δηλαδή, να τις τιμούμε όχι γαστρονομικά και με οινοποσίες, αλλά με ανακαίνιση και καθαρότητα ψυχής και νου. Έτσι λοιπόν τιμούμε την Ανάσταση, όταν «εν ανακαινίσει ψυχής και νοός διά της μεθέξεως των τιμίων δώρων», κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γινόμαστε θεοειδείς.

Subscribe to Email