Καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου

Οι Ευαγγελιστές πολύ λιτά και χωρίς καμιά επιτήδευση και περιγραφή αναφέρουν στο τέλος τη σταύρωση του Ιησού. Τα μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα δεν περιγράφονται.

 

Subscribe to Email