π. Βικέντιου Μαλάου

Μεγάλο είναι το μυστήριο του ιερέως και του Πνευματικού και αλίμονο μας εάν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό. Διότι θα κριθούμε για κάθε μια ψυχή. Εγώ πιστεύω ότι στους χίλιους Πνευματικούς λίγοι θα σωθούν, καθώς μας διδάσκει και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η πνευματική πατρότης είναι η δυσκολότερη αποστολή στον κόσμο.

Subscribe to Email