Μητροπολίτη Κάλλιστου Ware

Είμαστε εδώ στη γη, για να αναπαράγουμε μέσα στον χρόνο την αγάπη που ενυπάρχει στην αιωνιότητα ανάμεσα στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Subscribe to Email