π. Μιχαήλ Καρδαμάκη

Το μεγάλο σκάνδαλο για τους ανθρώπους, κυρίως τους αδιάφορους ή και τους άπιστους, δεν είναι ο Χριστός που σταυρώνεται για τον κόσμο, αλλά η Εκκλησία που στο όνομα Του σταυρώνει τον κόσμο. Πρόκειται για γεγονός που μεταφράζεται ως αποδοχή του Χριστού, αλλά ως απόρριψη της Εκκλησίας, πράγμα όντως οξύμωρο, όταν ο Χριστός είναι άγνωστος στην Εκκλησία και η Εκκλησία αλλότρια του Χριστού.

Subscribe to Email