π. Φιλόθεου Φάρου

Η ανατολική χριστιανική παράδοση ξέρει ότι δεν θα προοδεύσει πραγματικά ο άνθρωπος όσο επιδιώκει την ικανοποίηση της κάθε του επιθυμίας, αλλά όταν μπορέσει να πει όχι στις επιθυμίες τις δικές του για να μπορεί να πει ναι στις ανάγκες των άλλων.

Subscribe to Email