Μωυσέως Μοναχού Αγιορείτη

Ο Θεός δεν ζητά να του μιλάμε με ωραία λόγια, αλλά με ωραία ψυχή.

Subscribe to Email