Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Essex

Κάποτε ἕνας προσκυνητής στό Ἅγιο Ὄρος ἔθεσε σέ πολλούς Γέροντες τό ἐρώτημα:

  • ''Τί εἶναι σπουδαιότερο στή ζωή μας'';

 Ὅλοι τοῦ ἀπαντοῦσαν:

  • ''Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ˙ ν’ ἀγαπᾶς τόν Θεό καί τόν πλησίον σου''.

Σκέφθηκε:

  • ''Δεν ἔχω ἀγάπη οὔτε γιά προσευχή οὔτε γιά τόν Θεό οὔτε γιά τούς ἄλλους. Τί νά κάνω;''. Καί ὕστερα μόνος του ἀποφάσισε: ''Θα ἐνεργῶ σάν ἄν εἶχα αὐτή τήν ἀγάπη''.

Τριάντα χρόνια ἀργότερα τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ ἔδωσε τή Χάρη τῆς Ἀγάπης.

 

Subscribe to Email