π. Φιλόθεου Φάρου

         Και αυτήν ακόμη την ύπαρξη του ο άνθρωπος την αποκτά στην ένωσή του με το συνάνθρωπο, τονίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προλαμβάνοντας έτσι κατά δέκα πέντε αιώνες τον Buber και τη θέση του «γίνομαι Εγώ όταν λέω Εσύ».

Subscribe to Email