Μητροπολίτη Κυρήνης Ἀθανασίου

Ἡ μνήμη

τρέχει

στά παλιά,

νά ζήσει

θέλει

μές στό σήμερα.

Γι’ αὐτό

λοιπόν

ὅλ’ ἀρχινᾷ

εἰς τό προσκήνιον

ξανά

νά στήνῃ

ἐξωπραγματικά

κενά

ὅλα τ' ἀρχαῖα,

τά παλιά,

τά θλιβερά

καί τά γηθόσυνα.

Μά ἡ καρδιά

νοσταλγικά

ὅλο ἀνατρέχει

στά παλιά,

λυπητερά τε

καί εὐφρόσυνα·

γιατί ὡρίμασε

μές ἀπ’ αὐτά,

καί τά καλά

καί τά κακά,

καί ζῇ

σωστά

τό νῦν

καί τά ἐπερχόμενα.

Subscribe to Email